sobota, 22 października 2011

Dzień misyjny w Kolegium międzynarodowym

W Kolegium międzynarodowym księży Sercanów wieczorną celebrację eucharystyczną przeżywano w aspekcie misyjnym. Mszę animowała grupa z Azji. Czytania i pieśni w języku indonezyjskim, angielskim, filipińskim, chińskim.
W ogłoszonym roku wiary te tematy są bardzo aktualne. Może nawet nie tylko na okres tego roku, ale na całe głoszenie Ewangelii. Misja ewangelizacji. Nowej ewangelizacji.
Możemy w wielu momentach zobaczyć aktualność tej tematyki. Nawet w dyskusjach ostatniej konferencji o sekularyźmie. Chociaż używano tu również terminów laicy i laicyzm. Można powiedzieć, że laicyzacja i sekularyzm to nie jedno i to samo. Terminy te mają trochę inny oddźwięk.
Tak czy inaczej, sprawa nowej ewangelizacji jest bardzo ważna. Aby Jezus i jego dzieło zwyciężyło.Trochę wiadomości o Misjach i Nowej Ewangelizacji

Ojciec Święty na Dzień Misyjny 23.10.2011
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/missions/documents/hf_ben-xvi_mes_20110106_world-mission-day-2011_en.html

Nowa Ewangelizacja
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2011/documents/hf_ben-xvi_hom_20111016_nuova-evang_en.html


http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20100921_ubicumque-et-semper_en.html

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_en.html

Trochę pomocy na Dzień misyjny
http://www.missio.org.pl/pontyfikat/

http://www.misje.diecezja-krakow.pl/attachments/article/111/or%C4%99dzie.pdf
http://www.missio.org.pl/pontyfikat/pli/ppl/p76.pdf


http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/ecclesiam_suam_06081964.html

wtorek, 11 października 2011

Dzień skupienia i dzień braterski

W sobotę 09.10.2011 w Kolegium międzynarodowym Leona Dehona miał miejsce dzień skupienia, który zaczął się rano i wieczorem kontynuował wspólnym wieczorem braterskim.
Tym samym zaczęliśmy oficjalnie rok akademicki.
Swoją medytacją na temat eucharystii, rektor Uniwersytetu Urbaniana, przewielebny ks. profesor Cataldo Zuccaro. Swoją medytację przeszedł kierując się sześcioma punktami, który wytyczyły kierunek naszego rozmyślania. 1. Od obcych do gości. 2. Od gości do sług. 3. Od sług do nowych obywateli. 4. Nowy fundament dla prawa. 5. Czerwony kolor pasji. 6. Zaufanie w budowie, która nie zostanie otwarta na zawsze.
Po południu mogliśmy zająć się rozdzieleniem zajęć, którymi będziemy się zajmować. Wieczorem na spotkaniu braterskim mogliśmy się zapoznać ze śpiewami z różnych części świata.  W jednym z tańców mogliśmy wspomnieć księdza Pieta. Gościem specjalnym, który zaczął cięcie torta to arcybiskup Aloysius Sudarso SCJ, z Archidiecezji Palembang. Dobrych studiów.