sobota, 24 grudnia 2011

To jest Boże NarodzenieOkres oczekiwania dobiega końca.
Tym razem nie wiele tysięcy lat, ale tylko cztery tygodnie.
Chociaż ten okres będzie ciągle trwał, aż zobaczymy go twarzą w twarz.

Dziś wigilia. Spotykamy się przy wspólnym stole, by dzielić się naszą radością.
Czy to w domu rodzinnym, czy adoptowanym. Blisko, czy daleko.
Ta noc specjalna niweluje odległości. Ta noc nas jednoczy.

I kiedy w nocy rozlegnie się:
"A Słowo stało się ciałem"
nasze oczekiwanie dobiegnie końca.

W tym roku w naszym Kolegium Międzynarodowym w Rzymie grupa z Indonezji przygotowała szopkę. Baza szopki została wypełniona wodą. Ma to też wymiar symboliczny. Mamy pić z tego źródła, które nam daje nam siły na dążenie w kierunku życia wiecznego. Do tego obrazu dołączyłem mozaiki z mausoleum Galla Placida z Ravenny. Od dawna chrześcijanie piją z tego źródła i w różny sposób przedstawiają tę potrzebę. Niech to źródło nigdy się nie wyczerpie.
Wesołych i błogosławionych Świąt Bożego narodzenia.

piątek, 23 grudnia 2011

O Emmanuelu

O Emmanuelu
nasz Królu i Prawodawco, 
oczekiwany Zbawicielu narodów, 
przyjdź, aby nas zbawić, 
nasz Panie i Boże.


czwartek, 22 grudnia 2011

O Królu narodów

O Królu narodów
przez nie upragniony; 
Kamieniu węgielny Kościoła, 
przyjdź i zbaw człowieka, 
którego utworzyłeś z prochu ziemi.


środa, 21 grudnia 2011

O Wschodzie

O Wschodzie
blasku Światła wiecznego 
i Słońce sprawiedliwości, 
przyjdź i oświeć 
siedzących w mroku 
i cieniu śmierci.

wtorek, 20 grudnia 2011

O Kluczu Dawida
O Kluczu Dawida 
i Berło domu Izraela, 
Ty, który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła, 
zamykasz, a nikt nie otworzy; 
przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka, 
pogrążonego w mroku i cieniu śmierci.


poniedziałek, 19 grudnia 2011

O Korzeniu Jessego
O Korzeniu Jessego
który się wznosisz jako znak dla narodów, 
przed Tobą zamilkną królowie, 
a ludy modlić się będą do Ciebie; 
przyjdź nas wyzwolić, 
już dłużej nie zwlekaj.niedziela, 18 grudnia 2011

O Adonai


O Adonai, Wodzu Izraela,
Tyś w krzaku gorejącym 
objawił się Mojżeszowi 
i na Synaju dałeś mu Prawo; przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.


sobota, 17 grudnia 2011

O MądrościO Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego,
Ty obejmujesz wszechświat od końca do końca
i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą,
przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

Teksty z Sanctus.pl
Teksty z Brewiarz.katolik.pl

sobota, 3 grudnia 2011

Dzień skupienia z kompasem radości w ręku


W sobotę 03.12.2011 w Kolegium Międzynarodowym Księży Sercanów w Rzymie miał miejsce dzień skupienia, przez który prowadził nas mons. Antonio Pitta. Adwent, który nie jest czasem nostalgi czy wspomnień ale to czasem odpowiedzialności.

Na samym początku powiedział metaforę o kompasie. Tak jak kompas pomaga zorientować się w terenie tak kompas czasu adwentu pozwala nam zorientować się w przestrzeni i czasie.

Jako postać przewodnią została przedstawiona osoba Jana Chrzciciela. Osoba giganta, który żył w czasie i poza czasem. Jan Chrzciciel był głosem, ale nie słowem, był płomieniem, ale nie światłem. Jan Chrzciciel człowiek pokory, który poprzedza czas. On to szuka sprawiedliwości, która jest pełnieniem woli Bożej. On jest człowiekiem końca, ostatni profeta, ten który zamyka czas. Człowiek ascezy i pokuty. Przyjaciel Pana Młodego. Jan Chrzciciel światkiem tego, który nadchodzi po nim. Świadkiem radości. Radości, która rodzi się ze zbawienia. Radości, która sprawdza się w cierpieniu i ucisku. Radości, która nie jest stanem czy sentymentem, ale wymiarem fundamentalnym życia chrześcijańskiego. Jan Chrzciciel, świadkiem Prawdy. Świadkiem naocznym. Świadkiem odważnym, odwagą, która rodzi się z działania Ducha Świętego. Bez Ducha Świetego nie można być świadkiem.

Wybory

Nasze wybory są świadectwem oczekiwania. Nasz Pan przychodzi poprzez nasze wybory. Nasze wybory mają wartość w świetle oczekiwania. Wybory, każdego dnia, jest patrzeniem w kierunku Chrystusa. One to nabierają wartości w naszym związku z Chrystusem, bez tego połączenia z Chrystusem nasze wybory są fałszywe. Jednak nawet, gdy my sami nie jesteśmy wierni w naszych wyborach, to Bóg pozostaje zawsze wierny. Bo nie może przeczyć samemu sobie. Mamy tego dowód w historii Zbawienia. Dokonuje się wszystko co Bóg nam przyrzekł.

Musimy nauczyć się dzielić się radością Chrystusa każdego dnia, nawet tego najbardziej trudnego, dnia próby.
Dobrego Adwentu życzę. Adwentu z kompasem radości Chrystusowej.

poniedziałek, 28 listopada 2011

1 Niedziela Adwentu

Zapalenie pierwszej świecy adwentowej w kaplicy Kolegium Międzynarodowego Księży Sercanów w Rzymie.
26.11.2011 Dzień  Wspomnienia Sercańskiego gdy wspominamy naszych męczenników, wspomnienie księdza Andrea Prevot i wieczorem msza już z 1 niedzieli adwentu. W naszym oczekiwaniu na przyjście Pana zapalamy naszą pierwszą świecę, która spalając się będzie nam przypominać o upływającym czasie. Nasz czas na przygotowanie się.


sobota, 12 listopada 2011

Urodzinowo imieninowo

Przez pewien okres uzbierało się trochę do świętowania.
Nowa grupa animacji świątecznych miała pierwszą okazję do wykazania się.
Było trochę inaczej. Postawiono na karykaturę/parodię. Wspólnota wyglądała zadowolona.
Plurimos annos.

sobota, 5 listopada 2011

Rocznica śmierci ks. Augustin Ihwa Litindi scj

W sobotę 05.11.2011 o godz. 11.00 celebrowaliśmy mszę w czasie której wspominaliśmy ks. Augustin Ihwa Litindi scj w rocznicę jego śmierci. Liturgię przygotowali i animowali współbracia z Afryki.


Wiadomości sprzed roku można przeczytać tutaj: http://zkhuber.blogspot.com/search/label/Augustin%20Ihwa%20Litindi

i tutaj: http://www.dehon.it/scj_dehon/news_day_it.asp?id_not=3647

sobota, 22 października 2011

Dzień misyjny w Kolegium międzynarodowym

W Kolegium międzynarodowym księży Sercanów wieczorną celebrację eucharystyczną przeżywano w aspekcie misyjnym. Mszę animowała grupa z Azji. Czytania i pieśni w języku indonezyjskim, angielskim, filipińskim, chińskim.
W ogłoszonym roku wiary te tematy są bardzo aktualne. Może nawet nie tylko na okres tego roku, ale na całe głoszenie Ewangelii. Misja ewangelizacji. Nowej ewangelizacji.
Możemy w wielu momentach zobaczyć aktualność tej tematyki. Nawet w dyskusjach ostatniej konferencji o sekularyźmie. Chociaż używano tu również terminów laicy i laicyzm. Można powiedzieć, że laicyzacja i sekularyzm to nie jedno i to samo. Terminy te mają trochę inny oddźwięk.
Tak czy inaczej, sprawa nowej ewangelizacji jest bardzo ważna. Aby Jezus i jego dzieło zwyciężyło.Trochę wiadomości o Misjach i Nowej Ewangelizacji

Ojciec Święty na Dzień Misyjny 23.10.2011
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/missions/documents/hf_ben-xvi_mes_20110106_world-mission-day-2011_en.html

Nowa Ewangelizacja
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2011/documents/hf_ben-xvi_hom_20111016_nuova-evang_en.html


http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20100921_ubicumque-et-semper_en.html

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_en.html

Trochę pomocy na Dzień misyjny
http://www.missio.org.pl/pontyfikat/

http://www.misje.diecezja-krakow.pl/attachments/article/111/or%C4%99dzie.pdf
http://www.missio.org.pl/pontyfikat/pli/ppl/p76.pdf


http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/encykliki/ecclesiam_suam_06081964.html

wtorek, 11 października 2011

Dzień skupienia i dzień braterski

W sobotę 09.10.2011 w Kolegium międzynarodowym Leona Dehona miał miejsce dzień skupienia, który zaczął się rano i wieczorem kontynuował wspólnym wieczorem braterskim.
Tym samym zaczęliśmy oficjalnie rok akademicki.
Swoją medytacją na temat eucharystii, rektor Uniwersytetu Urbaniana, przewielebny ks. profesor Cataldo Zuccaro. Swoją medytację przeszedł kierując się sześcioma punktami, który wytyczyły kierunek naszego rozmyślania. 1. Od obcych do gości. 2. Od gości do sług. 3. Od sług do nowych obywateli. 4. Nowy fundament dla prawa. 5. Czerwony kolor pasji. 6. Zaufanie w budowie, która nie zostanie otwarta na zawsze.
Po południu mogliśmy zająć się rozdzieleniem zajęć, którymi będziemy się zajmować. Wieczorem na spotkaniu braterskim mogliśmy się zapoznać ze śpiewami z różnych części świata.  W jednym z tańców mogliśmy wspomnieć księdza Pieta. Gościem specjalnym, który zaczął cięcie torta to arcybiskup Aloysius Sudarso SCJ, z Archidiecezji Palembang. Dobrych studiów.
niedziela, 11 września 2011

Ksiądz Frans Voss SCJ 50 lat kapłaństwa

To już miesiąc upłynął od tych wydarzeń. W zaawansowanym ciągu poszukiwań nie miałem za bardzo czasu, by uzupełniać tego bloga. Muszę tylko podziwiać moich współbraci, którzy mają zapał robić to niekiedy codziennie. 12 sierpnia był dzień diecezji helsińskiej. Wielu diecezjan przyjechało do ośrodka "Stella Maris", by przeżyć ten dzień wspólnie. Dodatkowym powodem do świętowania były 50 lat kapłaństwa księdz Fransa Vossa SCJ. Święto to faktycznie miało miejsce już w zeszłym roku, niestety musiało zostać przesunięte z powodu poważnej choroby księdza Vossa. Tym większa radość z tego święta.
Ciekawym wydarzeniem, w skali tej diecezji, było wydanie i ogłoszenie nowego modlitewnika katolickiego w języku fińskim. Diecezja czekała na ten modlitewnik już ponad 20 lat.
Następnego dnia, 13 sierpnia, święto parafialne i okazja do kontynuowania święta. W obydwu przypadkach był z nami biskup diecezji Teemu Sippo SCJ. W czasie drugiego dnia ksiądz Frans podzielił się z nami historią swojego powołania. Wydarzenie to zaszczycili również prowincjałowie Holandii Harry Piels SCJ i Polski Artur Sanecki SCJ. Był też ksiądz Ryszard Miś SCJ, który długi czas pracował w Finlandii, no i ja Zdzisław K. Huber SCJ. Po mszy świętej parafianie zebrali się w sali gimnastycznej pobliskiej szkoły w celu kontynuowania święta. Był to czas na składanie życzeń, śpiewów i ... tortu.
Księże Frans Voss, niech Serce Boże błogosławi.poniedziałek, 25 lipca 2011

Żałoba w Norwegii

Coś takiego nie powinno się stać.

Na pewno wielu zadaje sobie to pytanie, jak to możliwe? Tak z zimną krwią, patrząc prosto w oczy, zabić drugiego człowieka. To nie powinno być możliwe. A jednak.
Jak media donoszą, przywołując relacje naocznych świadków, właśnie tak się stało. Młody człowiek, przebrany za policjanta, zwołuje młodzież przed siebie (jak na apelu) i otwiera do nich ogień z karabinu maszynowego, cynicznie się śmiejąc. Lekarze dający opinie mówią, że ten człowiek wydaje się być zdrowy.

A co się dzieje dookoła?
Ci co przeżyli zapewne są w szoku. Może jeszcze nie wszystko dochodzi do pełnej świadomości.
Wielu ludzi obserwujących i czytających co się stało na pewno jest w szoku. Wielu przeżywa żal, współczucie. W wielu państwach flagi opuszczone do połowy masztu. Ludzie solidarnie łączą się w chwili ciszy.
Media mają zapewniony przez najbliższy okres ciekawy program. Wielu analityków i badaczy znajdzie wzięcie w programach publicystycznych. Dziennikarze mogą się zająć wyszukiwaniem naocznych światków, w celu przeprowadzenia wywiadów (choć świadkowie już mówią, że są zmęczeni tą nagonką).

Niedługo ktoś zacznie nienawidzieć zbrodniarza, niektórzy może zaczną go kochać. Ktoś napisze poczytną książkę. Zostanie nakręcony film ze wspaniałymi efektami specjalnymi, oczywiście w 3-D, by widzowie mogli w pełni uczestniczyć w przedstawionych wydarzeniach.
I co potem? Kiedyś sprawą zajmą się historycy, by jeszcze raz wszystko przeanalizować i wziąć pod uwagę, gdy następny młody pociągnie za spust.

Może już warto zobaczyć jaki świat jest proponowany w mediach, grach komputerowych itd. itp.
Czy ktoś widzi, że tutaj nie można nacisnąć przycisku z napisem "zacznij od nowa"? Tu nie ma przycisku "reset". Mimo to znajdujemy się już na pewno na następnym poziomie.
Policja obiecuje śledzić rozmowy i wypowiedzi na portalach społecznościowych, by odpowiednio wcześnie móc reagować. Politycy obiecują zmienić prawo dostępu do broni. Handlowcy obiecują śledzić bardziej dokładnie sprzedaż niektórych produktów.

Jeszcze nikt nie zaproponował, że człowiek nie będzie sobie wbijał do głowy obrazu zabijania drugiego człowieka na ekranie TV czy komputera. Tutaj jeszcze będzie możliwe wybrać sobie, do kogo można sobie postrzelać. Do czasu, gdy czyjaś ideologia przeniesie znowu kogoś na inny poziom, ten realny, gdzie bohaterowie nie powstają raz trafieni.

Tak jak zawsze pozostaje nam modlitwa, w której umieszczamy tych, którzy odeszli, by znaleźli łaskę u Pana, który widzi nasze serca. Tych, którzy teraz płaczą i się smucą. Tych, którzy chcą zrozumieć. Za wszystkich, by robili dobre wybory. Za nas, byśmy ciągle mieli siłę się modlić. Więc módlmy się i nie traćmy nadziei.

niedziela, 17 lipca 2011

Życie i śmierć

Dziś trochę poważniejszy temat. Życie i śmierć.
Pewnie skłoniło mnie do rozważania takiego tematu kilka powodów.

Pierwszym była śmierć jednego z księży, który długie lata pracował w Finlandii. A w ostatnich latach był aktywnym egzorcystą katolickiej diecezji fińskiej. Mówię o księdzu Guy Barbier. Księdzu francuskim, który po II wojnie światowej przyjechał do Finlandii.
O życiu często mówimy, gdy do kościoła rodzice przynoszą dzieci do chrztu. Jaka będzie przyszłość tego dziecka? Jakie jego powołanie?


Przy takim temacie można się też odnieść do świata zwierzęcego, a może lepiej w tym wypadku ptasiego.


W Rzymie mogłem obserwować w jakimś stopniu życie gołębi. Tutaj w Finlandii, w Helsinkach, większą możliwość do obserwacji dają mewy. Chociaż i gołębi pewnie nie brakuje. Mimo, że jest ich mało, jak mi się wydaje. Także w tym świecie, ptasim, możemy obserwować i rozważać nad życiem i nad śmiercią.

Życiem, gdzie miłość i poświęcenie są nierozłączne. Śmiercią, gdzie pozostaje miłosne wezwanie i, miejmy nadzieję, łzy nadziei na przyszłość.niedziela, 10 lipca 2011

Noc świętojańska

 
Finlandia. Bywało się tu. A jak się bywało, to znajdzie się wiele miejsc, do których na nowo można zawitać. Szczególnie jeżeli mowa o tak gościnnej rodzinie i tak niezwykłej nocy. Nocy świętojańskiej.
Hannola, tak nazywa się to miejsce. Gospodarze zapraszają wielu, by być razem. Nie zbieramy się jednak tutaj tylko, by brać udział w jakichś pogańskich obrządkach. Mamy czas na Mszę świętą, rozmowy no i dobre jedzenie.
A na zakończenie dnia rozpalenie wielkiego ogniska (po fińsku: juhannuskokko>http://fi.wikipedia.org/wiki/Juhannuskokko) .
W tym dniu flaga narodowa, która jest wciągana w święta i dni flagowe, może pozostać zawieszoną przez całą noc do następnego wieczoru.
Dzięki serdecznie wszystkim za ten czas staropolskim "Bóg zapłać".Kokko przygotowane

Nasze utrapienie>komary
Nasze utrapienie w zbliżeniu