sobota, 24 grudnia 2011

To jest Boże NarodzenieOkres oczekiwania dobiega końca.
Tym razem nie wiele tysięcy lat, ale tylko cztery tygodnie.
Chociaż ten okres będzie ciągle trwał, aż zobaczymy go twarzą w twarz.

Dziś wigilia. Spotykamy się przy wspólnym stole, by dzielić się naszą radością.
Czy to w domu rodzinnym, czy adoptowanym. Blisko, czy daleko.
Ta noc specjalna niweluje odległości. Ta noc nas jednoczy.

I kiedy w nocy rozlegnie się:
"A Słowo stało się ciałem"
nasze oczekiwanie dobiegnie końca.

W tym roku w naszym Kolegium Międzynarodowym w Rzymie grupa z Indonezji przygotowała szopkę. Baza szopki została wypełniona wodą. Ma to też wymiar symboliczny. Mamy pić z tego źródła, które nam daje nam siły na dążenie w kierunku życia wiecznego. Do tego obrazu dołączyłem mozaiki z mausoleum Galla Placida z Ravenny. Od dawna chrześcijanie piją z tego źródła i w różny sposób przedstawiają tę potrzebę. Niech to źródło nigdy się nie wyczerpie.
Wesołych i błogosławionych Świąt Bożego narodzenia.

piątek, 23 grudnia 2011

O Emmanuelu

O Emmanuelu
nasz Królu i Prawodawco, 
oczekiwany Zbawicielu narodów, 
przyjdź, aby nas zbawić, 
nasz Panie i Boże.


czwartek, 22 grudnia 2011

O Królu narodów

O Królu narodów
przez nie upragniony; 
Kamieniu węgielny Kościoła, 
przyjdź i zbaw człowieka, 
którego utworzyłeś z prochu ziemi.


środa, 21 grudnia 2011

O Wschodzie

O Wschodzie
blasku Światła wiecznego 
i Słońce sprawiedliwości, 
przyjdź i oświeć 
siedzących w mroku 
i cieniu śmierci.

wtorek, 20 grudnia 2011

O Kluczu Dawida
O Kluczu Dawida 
i Berło domu Izraela, 
Ty, który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła, 
zamykasz, a nikt nie otworzy; 
przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka, 
pogrążonego w mroku i cieniu śmierci.


poniedziałek, 19 grudnia 2011

O Korzeniu Jessego
O Korzeniu Jessego
który się wznosisz jako znak dla narodów, 
przed Tobą zamilkną królowie, 
a ludy modlić się będą do Ciebie; 
przyjdź nas wyzwolić, 
już dłużej nie zwlekaj.niedziela, 18 grudnia 2011

O Adonai


O Adonai, Wodzu Izraela,
Tyś w krzaku gorejącym 
objawił się Mojżeszowi 
i na Synaju dałeś mu Prawo; przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.


sobota, 17 grudnia 2011

O MądrościO Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego,
Ty obejmujesz wszechświat od końca do końca
i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą,
przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

Teksty z Sanctus.pl
Teksty z Brewiarz.katolik.pl

sobota, 3 grudnia 2011

Dzień skupienia z kompasem radości w ręku


W sobotę 03.12.2011 w Kolegium Międzynarodowym Księży Sercanów w Rzymie miał miejsce dzień skupienia, przez który prowadził nas mons. Antonio Pitta. Adwent, który nie jest czasem nostalgi czy wspomnień ale to czasem odpowiedzialności.

Na samym początku powiedział metaforę o kompasie. Tak jak kompas pomaga zorientować się w terenie tak kompas czasu adwentu pozwala nam zorientować się w przestrzeni i czasie.

Jako postać przewodnią została przedstawiona osoba Jana Chrzciciela. Osoba giganta, który żył w czasie i poza czasem. Jan Chrzciciel był głosem, ale nie słowem, był płomieniem, ale nie światłem. Jan Chrzciciel człowiek pokory, który poprzedza czas. On to szuka sprawiedliwości, która jest pełnieniem woli Bożej. On jest człowiekiem końca, ostatni profeta, ten który zamyka czas. Człowiek ascezy i pokuty. Przyjaciel Pana Młodego. Jan Chrzciciel światkiem tego, który nadchodzi po nim. Świadkiem radości. Radości, która rodzi się ze zbawienia. Radości, która sprawdza się w cierpieniu i ucisku. Radości, która nie jest stanem czy sentymentem, ale wymiarem fundamentalnym życia chrześcijańskiego. Jan Chrzciciel, świadkiem Prawdy. Świadkiem naocznym. Świadkiem odważnym, odwagą, która rodzi się z działania Ducha Świętego. Bez Ducha Świetego nie można być świadkiem.

Wybory

Nasze wybory są świadectwem oczekiwania. Nasz Pan przychodzi poprzez nasze wybory. Nasze wybory mają wartość w świetle oczekiwania. Wybory, każdego dnia, jest patrzeniem w kierunku Chrystusa. One to nabierają wartości w naszym związku z Chrystusem, bez tego połączenia z Chrystusem nasze wybory są fałszywe. Jednak nawet, gdy my sami nie jesteśmy wierni w naszych wyborach, to Bóg pozostaje zawsze wierny. Bo nie może przeczyć samemu sobie. Mamy tego dowód w historii Zbawienia. Dokonuje się wszystko co Bóg nam przyrzekł.

Musimy nauczyć się dzielić się radością Chrystusa każdego dnia, nawet tego najbardziej trudnego, dnia próby.
Dobrego Adwentu życzę. Adwentu z kompasem radości Chrystusowej.